Dừng lại đi các ứng dụng Việt nếu không muốn phí tiền, Tôi có một niềm tin chắc chắn rằng các ứng dụng Việt…

Dừng lại đi các ứng dụng Việt nếu không muốn phí tiền
Tôi có một niềm tin chắc chắn rằng các ứng dụng Việt sẽ trôi vào dĩ vãng vì trong khi các Ứng dụng gọi xe nhà mình vẫn đang loay hoay ở vấn đề gọi xe, gọi xe, và gọi xe thì mấy thằng ngoại quốc Á châu này nó nhắm đến ở mục tiêu xa hơn là tích hợp vào đời sống người dùng, mọi dịch vụ trong đó gọi xe, mua hàng, đặt lịch… sẽ xoay xung quanh Core là thanh toán điện tử, lúc đó người dùng ko thể dứt ra được nó sẽ trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày,
Sẽ rất thú vị nếu các ứng dụng ví điện tử Việt Nam phát triển các dịch vụ đi kèm, lúc đó sẽ hay hơn nhiều nhưng vấn đề là ứng dụng ví điện tử Việt còn đang loay hoay thanh toán, thanh toán và thanh toán
Kết cục là mấy thằng ngoại quốc kia sẽ mua luôn nền tảng thanh toán thế là hết phim


Facebook: https://www.facebook.com/truongvx
Uncategorized

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *