Chỉ có thể là người Sài Gòn, Trong khi đó Trung tâm chống ngập, Sở Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch – Đầu…

Chỉ có thể là người Sài Gòn
Trong khi đó Trung tâm chống ngập, Sở Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư loay hoay suốt gần 2 năm vẫn chưa nghiên cứu được giá thuê dịch vụ, tôi cũng buồn. Tuy nhiên, tận đáy lòng tôi không quan tâm nhiều đến giá thuê đắt hay rẻ. Thậm chí thành phố không trả đồng nào, tôi cũng làm.


Facebook: https://www.facebook.com/truongvx
Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *