Sao mà sinh viên bây giờ sướng thế

Sao mà sinh viên bây giờ sướng thế.
Cơ hội học hành nhiều, cơ hội việc làm nhiều, cơ hội về phát triển nhiều thế.
Cơ hội này mình cũng muốn tham dự và cũng muốn được có cơ hội học tập và phát triển chuyên nghiệp trong các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam như này.
Học mà không có định hướng cuộc đời thì mục tiêu cuộc đời và mục tiêu sự nghiệp và nghành nghề không đồng nhất đó là thiệt thòi lớn nhất.


Facebook: https://www.facebook.com/linhcubs.linhcubs
Uncategorized

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *