[ CƠ HỘI CỦA SINH VIÊN VÀ NHỮNG NGƯỜI HỌC NGHÀNH Y – ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ SỐNG VÀ TỰ HÀO VỚI NGHỀ ]: Cơ hội xướng…

[ CƠ HỘI CỦA SINH VIÊN VÀ NHỮNG NGƯỜI HỌC NGHÀNH Y – ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ SỐNG VÀ TỰ HÀO VỚI NGHỀ ]: Cơ hội xướng tên bạn.
✓ HỌC NGHỀ Y.
+ Là bạn thuộc về những người xuất sắc trong nghành cao quý.
+ Là thầy được xã hội tôn vinh, giá đình tự hào và xã hội ổn đợi trong.
+ Là cả tuổi trẻ tâm huyết mồ hôi công sức và cả máu để nguyên đúng vào đội ngũ những người tự nguyện vì cuộc sống của mọi người.
+ Là trăn trở của mình mà có thể giúp cho người khác thì thật là đáng một đời Cơm áo.
✓ THẾ MÀ.
+ Học ở trường thì áp lực, kiến thức không biết dùng để làm gì.
+ Bắt lực với thực tế và để rồi đâu khổ hoặc bỏ nghề.
+Từ bỏ đam mê ước mơ và chấp nhận sống và học như đó là gánh nặng với cuộc đời.
+ Ra trường thì khi xin được việc hoặc có thì cũng kiệt quệ về tài chính
+ Có việc Nhà nước thì không phát huy hết khả năng, luồn cúi và không còn đam mê cống hiến.
✓ BỞI VÌ.
+ Bạn định hướng nghề sai.
+ Bạn không giám theo đuổi đam mê.
+ Bạn không có những người thất bại thành công chỉ cho bạn.
+ Bạn mắc phải sai lầm mà không dám thừa nhận hoặc không có thời gian để xem xét.
+ Công việc cuốn bạn đi và bạn là nô lệ cho đam mê.
+ Bạn không dám nói lên tiếng nói của mình mà bị lệ thuộc vào phương pháp.
+ Làm từ 8 đến 16 tiếng một ngày vì bệnh nhân tín nhiệm.
✓ BẠN CÓ THỂ DANH RA BA TIẾNG ĐỂ.
+ Nghe về thực trạng nghề.
+ Nghe về định hướng nghề.
+ Nghe về tương lai của mình.
+ Nghe về cơ hội gốc nhìn khác.
✓ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN TRƯỚC KHI PHÁT TRIỂN NGHÊ.
+ Bạn sẽ thấy được bức tranh toàn cảnh.
+ Thấy được thì lại hướng tới.
+ Viễn cảnh toàn cầu.
+Giá và cái giá của hội nhập.
+ Niềm tư hào của y học Việt với cả thế hệ đi trước đã làm nức tiếng non sông
+ Chúng ta là thế hệ đi sau cần tiếp bước phát huy và kiến tạo cơ hội cho chúng ta.
+ Thời nay khác thời xưa và cũng cần kiến thức và tâm thế mới.
+ Không một nghành nghề nào là không bị tác động của toang cầu.
+ Các thầy thuốc là rõ nhất bởi thuốc ngoại phương pháp ngoại trang ngặp.
+ Chúng ta làm thuê trên chính quê hương mình.
✓ LÀM THẦY THUỐC LÀ HỌC ĐỂ LÀM TƯỚNG TRƯỚC MẶT TRẬN CỦA MÌNH.
+ Cần kiến thức và kỹ năng mới.
+Đến để mà thấy mặt cảm mà hiểu mà thực chúng thực tại nhé.
Hẹn bạn tai: Vào lúc 18 giờ, ngày hôm nay, số nhà 306 Nhà N09, Trung Kính, Cầu Giấy,Hà Nội


Facebook: https://www.facebook.com/linhcubs.linhcubs
Uncategorized

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *