…. anh có bờ vai đủ rộng.

…. anh có bờ vai đủ rộng.
Chỉ nhìn thấy nước thui là hắn muốn lao xuống ngấu ngiến hì hụp rồi. Cuốn hút vô tận – năng lượng ngút ngàn, pin đã đầy bình, điện đã đầy xô.
Xin hứa chỉ vui nốt hôm nay thui. Không nhận con gái nuôi nữa, ngày mai các lớp sẽ vào vị trí.


Facebook: https://www.facebook.com/law.hanoi
Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *