TÂM LÝ TIỀN BẠC , Đầu tư và đầu cơ

TÂM LÝ TIỀN BẠC
Đầu tư và đầu cơ.
“ Nếu bạn khá thông minh, thì cái bạn cần là khả năng kiểm soát những ham muốn khiến người ta gặp khó khăn trong đầu tư “


Facebook: https://www.facebook.com/cuong.nguyentuan.7543
Uncategorized

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *