Khi được hỏi về tàu Titanic, thuyền trưởng Edward Smith tự hào bảo rằng: “Với trọng tải 52,310 tấn vững chải Chúa…

Khi được hỏi về tàu Titanic, thuyền trưởng Edward Smith tự hào bảo rằng: “Với trọng tải 52,310 tấn vững chải Chúa cũng không đánh chìm được tàu” 🙂 Và nó đã nát bét khi va phải tảng băng trôi. Chúa vốn không thích sự kiêu ngạo 🙂
1,517 người đã bỏ mạng trên con tàu xa hoa nơi có đầy đủ các dịch vụ cao cấp nhất, hãy tỉnh thức <3


Facebook: https://www.facebook.com/nguyenphungphong82
Uncategorized

4 comments

  1. Con người thường thích “hưởng thụ” và chìm đắm trong những thứ “xa hoa” và chính những điều đó sẽ “nhấn chìm” bạn!Một bài học lớn, cảm ơn Thầy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *