“Nếu không dùng mỗi ngày để thực hiện dù chỉ một điều nào đó để ghi dấu ấn, để đẩy xa tầm nhìn, để…

“Nếu không dùng mỗi ngày để thực hiện dù chỉ một điều nào đó để ghi dấu ấn, để đẩy xa tầm nhìn, để tỏa sáng, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội”
Sáng khởi động 2 vòng Thống nhất.45 phút gym để chuẩn bị cho ngày làm việc tràn đầu năng lượng.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000276990389
Uncategorized

10 comments

  1. bụng mỡ cũng cần giống nhau, thế mới nói chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phích cho nhau hahaha,

  2. Triển thôi những người A E của Tôi ??????. Cháy hết 200% năng lượng đê nàoMinh La KhắcKhiem Nguyen Nguyễn MinhThinh HoangTrung Văn Lê

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *