Huhu

Huhu…. Quỳnh đã ngồi đồng suốt từ 8h sáng tới 9h tối (có nghỉ trưa 2 tiếng) để vật lộn với các cụ. Kết quả là bây giờ sướng quá quên hết chuyện đời nên chẳng biết mình đã hú hí... Read More

Uncategorized