Haizz

Haizz. Đen như chó mực, con quấy gọi điện facetime cho mẹ nó nói chuyện mình đi phơi đồ xong quay ra con đập vỡ điện thoại thế là hết cái dùng. Mà mới mua được tháng chứ mấy. Chán thôi khỏi dùng... Read More