LỀU CẮM TRẠI

 Lều, nơi trú ẩn di động, bao gồm những cái khung cứng rắn được phủ bởi vật liệu dẻo. Lều được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, như là giải trí, thám hiểm, trại cho quân đội và... Read More